Inregistrarea deplasarilor interne. Impozite si contributii diurna acordata

cruising-1430324-m

Indiferent de specificul activitatii societatii si de volumul activitatii desfasurate aproape toate societatile inregistreaza cel putin ocazional cheltuieli cu deplasarea personalului.

Pentru a nu preintampina dificultatile legate de contabilitatea cheltuielilor cu deplasarea societatile trebuie sa stabileasca:

– prin decizii ale administratorului – nivelul diurnei acordate care poate fi cel legal (de 2,5 ori nivelul diurnei stabilita pentru salariatii institutiilor publice ) sau un nivel stabilit in  mod independent de societate

– in cazul deplasarilor externe modul de decontare a avansului la cursul valutar din data documentelor sau la cursul valutar de la data depunerii avansului

Documentele justificative aferente inregistrarii cheltuielilor de delegatie sunt:
Ordinul de deplasare se intocmeste in formatul prevazut de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008, cu completarile ulterioare, ca document justificativ de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor aferente deplasarilor interne efectuate

  • Dispozitia de plata/incasare catre casierie pentru acordarea avansurilor respectiv restituirea diferentelor de incasat.

Pentru inregistrarea in contabilitate se vor atasa la decont:

– documentele de transport (bilete de tren, bilete de avion, bilete de transport cu autocarul, bonuri de benzina, bilete de transport in comun);

–  documentele de cazare (factura de cazare);

– alte documente aferente unor achizitii efectuate

– eventuale documente aferente unor cheltuieli de protocol.

Pentru diurna calculata in functie de perioada de deplasare nu este necesara anexarea documentelor justificative.

Cheltuielile cu deplasarea se inregistreaza in contul 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări.

Din punct de vedere fiscal potrivit prevederilor art. 21 alin (2) lit. e) din Codul Fiscal sunt deductibile cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora precum si diurna acordata indiferent de nivel.

Diurna se impoziteaza la salariat pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.

Aceasta diferenta se asimileaza veniturilor de natura salariala si se include in calcul veniturilor impozabile cat si in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, atat cele retinute de la salariat cat si cele suportate de angajator.

Aceste diferente  nu se inregistreaza  in conturile de cheltuieli cu salariile ci in contul de cheltuieli cu deplasarile.

Aceste sume se cumuleaza cu veniturile aferente lunii respective iar asupra acestora se calculeaza si retin:

  • contributia individuala de asigurari de sanatate 5,5%
  • contributia individuala de asigurari sociale 10,8%
  • contributia individuala de asigurari de somaj de 0,5%
  • Impozit pe venituri de natura salariala 16%

Potrivit art. 55 alin (4) lit. g) nu sunt incluse in veniturile salariale  indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

La art. 21 alin (4) lit. l) se prevede ca  sunt considerate cheltuieli nedeductibile  alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III.

Acest plafon este valabil atat pentru diurna aferenta deplasarilor interne cat si pentru diurna aferenta deplasarilor externe.

Nivelul indemnizaţiei de deplasare pentru deplasari interne incepand cu luna ianuarie 2015 pentru instituţiile publice  a fost actualizat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 60/2015 si este in suma de 17 lei/zi.

Astfel, nivelul diurnei zilnice care nu se impoziteaza si nu se cuprinde in baza impozabila este de

17 lei x 2,5 = 42,5 lei/zi

Diurna pentru deplasările externe este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare si difera  în funcţie de ţara de destinaţie.

Ca plafon deductibil pentru societăţile comerciale se are în vedere plafonul pentru categoria a I-a, inmutit cu coeficientul de 2,5.

Exemplu:

In luna mai are loc o deplasare din Ploiesti la Satu Mare de catre doi salariati pe o perioada de 4 zile.

Deplasarea are loc cu autoturismul societatii care are o utilizare mixta fiind utilizat atat in scopul desfasurarii activitatii societatii  cat si in scopuri personale.

Diurna interna stabilită de catre societate este de 60 lei/zi.

Cheltuielile se efectueaza de pe un card al societatii atasat contului bancar.

Salariatii au salarii brute lunar de 2.000 lei fiecare.

La intoarcerea din deplasare se depun docuemntele aferente deplasarii astfel:

– Bonuri combustibil suma totala 800 lei inclusiv TVA

– Factura cazare 3 nopti –  450 lei

– diurna           4 lei x 60 lei/zi x 2 persoane = 480 lei

La depunerea decontului se inregistreaza:

  • cheltuielile cu combustibilul: 800/1,24 = 645 lei, TVA aferenta 155 lei
% = 401 800
625/transp Furnizori 645
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
4426 155
TVA deductibilă

Si plata

401 = 5125 800
Furnizori Sume in curs de decontare
  • diurna
625 = 5125 480
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări Sume in curs de decontare
  • cazare cu TVA 9% : 450/1,09 = 413 lei, TVA aferenta 37 lei
% = 401 450
625 Furnizori 413
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
4426 37
TVA deductibilă

si plata

401 = 5125 450
Furnizori Sume in curs de decontare

– Limitarea dreptului de deducere al TVA afferent bonurilor fiscale de combustibil 50% din valoarea TVA (155 x 50%= 77,5 lei)

635 = 4426 78
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe TVA deductibilă

 – Evidentierea sumelor platite din contul bancar

5125 = 5121 1730
Sume in curs de decontare Conturi la banci in lei

Calculul drepturilor salariale ale cu includerea diferentei de diurna peste limita legala

La finele lunii mai statul de salarii cuprinde drepturile salariale cuvenite persoanei care a efectuat deplasarea  formate din salariul brut cuvenit si diurna care depaseste valoarea de 42,5 lei/zi.

Diferenta este de (60 lei -42,5 lei/zi)x 4 zile= 17,5 x 4 =              70 lei  pentru fiecare persoana.

– inregistrarea salariului brut de 2.000 lei/persoana

641               =                                 421                             2000

Cheltuieli cu salariile personalului   Personal-salarii datorate

– inregistrarea retinerilor din venitul brut

Venit brut = salariu + diferenta de diurna = 2.000 +70 = 2.070 lei

– sanatate 2.070 x 5,5% = 114 lei

– CAS 2.070 x 10,8%= 224 lei

– somaj 2.070 x 0,5%= 11 lei

– impozit (2070- 114- 224-11-250) x 16%= 235

421                =                                 %                             584

Personal-salarii datorate                             4312                           224

Contribuţia personalului la asigurările sociale

4314                            114

Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate

4372                            11

Contribuţia personalului la fondul de şomaj

444                             235

444312

salarii brute în sumă de e ntru societăţile comeImpozitul pe venituri de natura salariilor

  • Inregistrarea contributiilor aferente societatii

CAS 15,8% x 2.070 lei = 327

6451                       =                                 4311                              327

Contribuţia unităţii la asigurările sociale    Contribuţia unităţii la asigurările sociale

– fondul de sănătate 5,2 % x 2070 lei = 108  lei

6453                       =                                 4313                                   108

Contribuţia angajatorului pentru       Contribuţia angajatorului pentru

asigurările sociale de sănătate          asigurările sociale de sănătate

– fondul de somaj 0,5% x 2170 lei = 11 le1

6452                       =                                 4371                                      11

Contribuţia unităţii pentru                            Contribuţia unităţii la

ajutorul de şomaj                                    fondul de şomaj

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 0,85% x 2070 lei = 18 lei.

6453                          =                                 4313/analitic                                    18

Contribuţia angajatorului pentru       Contribuţia angajatorului pentru

asigurările sociale de sănătate          asigurările sociale de sănătate

  • contribuţia pentru fondul de garantare a creanţelor salariale

0,25% x 2070 lei = 5 lei

635                            =                                 447                           5

Cheltuieli cu alte impozite si taxe      Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Cota conform codului CAEN

6451                          =                                  4311                                 6

Contribuţia unităţii la asigurările sociale    Contribuţia unităţii la asigurările sociale

Plata salariului net 2.000 lei – 584 = 1.416

421                             =                                 5121                           1.416

Personal-salarii datorate                  Conturi la banci in lei

***Ti – a placut? Tu cum inregistrezi deplasarile?

*****Lasa un comentariu!

Message Sent (go back)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s