Profitul reinvestit in 2015. Scutire de impozit


Incepand cu anul 2014 a fost reintrodusa in Codul Fiscal facilitatea referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Aceasta facilitate se aplica in perioada iulie 2014- decembrie 2016.

Investitiile scutite

Este scutit de impozit profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru care se regasesc în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

Se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi.

Contribuabilii au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Acesti contribuabili nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Suma scutita

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

 Perioada de calcul a scutirii

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz.

Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

Utilizarea sumelor scutite

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.

În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Exemplu    

             O societate are ca perioada fiscala trimestrul calendaristic Continue reading

Advertisements